HOME   AANMELDEN   PET NANNY WEBSHOP   DISCLAIMER 

Uitlaatservice Dwingeloo


Hondenuitlaatservice Dreutel Dwingeloo
Honden zijn roedeldieren en zij voelen zich in roedels het meest op hun gemak. In de natuur bepaalt de roedel de overlevingskansen en hierbij hebben de honden allemaal een eigen positie en rol in het geheel. Verstoringen in het rollenpatroon leveren stress en onbalans op en worden in de natuur zo snel mogelijk gecorrigeerd om de groep niet in gevaar te brengen. De roedel waartoe onze gezelschapshonden doorgaans behoren is die van het gezin waarbinnen de hond een plek heeft. Alleen, mensen gedragen zich in deze roedel anders dan honden in de natuur. Baasjes van honden hanteren zelden een gedrag welke lijkt op het natuurlijke gedrag van roedelleiders. Dit kan onbalans brengen bij een hond en zijn gedrag beinvloeden (agressie, angst, deemoed etc). Werkgebied is de gemeente Westerveld inclusief Hoogersmilde, Smilde (de kant van Hoogersmilde), Appelscha, Ansen en Ruinen.Natural Greatness Natuurlijk Hondenvoer